Swoją doczesną pielgrzymkę w minionym tygodniu zakończyli:

"Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.
Wierzysz w to?" (J 11, 25 n).