Swoją doczesną pielgrzymkę w minionym tygodniu zakończyli: Edward Czynszak, Anna Kubiak,

Do Pobrania