Swoją doczesną pielgrzymkę w minionym tygodniu zakończyli: Stefan Kucharski, Krystyna Pałczyńska,

Do Pobrania