Swoją doczesną pielgrzymkę w minionym tygodniu zakończyli:

Plan Cmentarza